Un mare mister biblic: Lucifer a deţinut Pământul încă de la crearea sa de către Dumnezeu?

Biblia arată foarte clar că dușmanul central al lui Dumnezeu este „stăpânitorul acestei lumi”, precum și „dumnezeul veacului acesta” (Ioan 14:30; 2 Corinteni 4:4). El este „stăpânitorul puterii văzduhului”, „a duhului care lucrează acum în fiii neascultării” (Efeseni 2:2–3). În relatarea ispitei lui Hristos, citim că Lucifer (Satana) avea autoritate asupra tuturor împărățiilor de pe Pământ (Luca 4:5-6). Aceasta face din Pământ împărăția trecută și actuală a lui Lucifer (cel puțin înainte de căderea lui; aşadar, Pământul a fost împărăția lui Lucifer din momentul creației sale).
Lucifer a început ca un „heruvim uns”, care era „desăvârșit în frumusețe”, acoperit cu pietre prețioase, locuind pe „muntele lui Dumnezeu” și „desăvârșit în căile lui din ziua în care el a fost creat”, până când „s-a găsit nelegiuire” în el (Iezechiel 28:12-15). Apoi, el a încercat „să-și înalțe tronul mai presus de Dumnezeu” (Isaia 14:13), a căzut „ca fulgerul din cer” (Luca 10:18) luând cu el o treime din îngerii cerești (Apocalipsa 12:3), soarta cărora este dată de nişte „lanțuri veșnice sub întuneric până la judecata zilei celei mari” (Iuda 6).
În Isaia 14:12-15 ni se spune: „Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul tău: „Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”. Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!”
Cercetătorii Bibliei s-au grăbit să sublinieze că acest pasaj este modul în care Isaia le-a vorbit evreilor din Exil despre spiritul regelui Nabucodonosor „băiatul cel rău”, având o atitudine arogantă împotriva lui Dumnezeu. Oricât de adevărat este, totuși, acel spirit din spatele lui Nabucodonosor nu este de origine umană, ci se face referire la un dușman mult mai vechi al lui Dumnezeu (Lucifer), care era în viață în momentul în care Pământul a fost format inițial. Folosind căderea lui Lucifer pentru a descrie esența din spatele naturii babiloniene, Isaia vorbește despre Nabucodonosor, dar vorbește și despre Lucifer, al cărui „spirit” sau „putere de auto-idolatizare” a fost activ pe Pământ în trecut și în prezent. Şi va continua să fie așa și în vremurile viitoare.
Isaia amintește în mod clar de căderea inițială a entității cunoscute sub numele de Lucifer. Deoarece Lucifer a căzut cu mult înainte ca oamenii să fie creați, influența sa asupra Pământului a continuat prin umanitate (așa cum se vede în narațiunea care implică șarpele Edenului) și aceasta a fost adevărata origine a păcatului pământesc începând de la Adam. Căderea lui Lucifer ar putea fi foarte bine catalizatorul pentru ca Pământul să devină un pustiu, un „vid”.
Dar Isaia nu a fost singurul care știa cine a cauzat „era vidului” a Pământului. Ezechiel știa cine era vinovatul. Profetul Ezechiel detectează un spirit luciferian în spatele regelui Tirului în Iezechiel 28:12-19:
„Fiul omului, plânge pe regele Tirului şi-i spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: Tu erai pecetea desăvârşiri, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu; hainele tale erau împodobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine, topaze şi diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate cu iscusinţă în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost făcut. Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele lui Dumnezeu, ca pe un necurat. Din pricina frumuseţii tale s-a îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea. De aceea te-am aruncat la pământ şi te voi da înaintea regilor spre batjocură. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, săvârşite în negoţul tău nedrept, ţi-ai pângărit altarele tale; şi Eu voi scoate din mijlocul tău foc, care te va şi mistui; şi te voi preface în cenuşă pe pământ înaintea ochilor tuturor celor ce te văd. Toţi cei ce te cunosc între popoare se vor mira de tine, vei ajunge o groază şi în veci nu vei mai fi”.
Regele Tirului a fost o adevărată ființă umană; cu toate acestea, în pasajul de mai sus se vorbește despre lucruri care nu se pot aplica acestui conducător, dovedind încă o dată că el este comparat cu spiritul lui Lucifer. De exemplu, știm că regele istoric al Tirului nu a fost niciodată în Grădina Edenului; nu a fost „perfect” în niciun moment al vieții sale; nu a locuit niciodată pe muntele sfânt al lui Dumnezeu; și, cu siguranță, el nu este „heruvimul pus ca să ocroteşti”. Aceste atribute sunt referiri bine cunoscute la Lucifer.
Lucifer a fost „heruvimul uns”, având aşadar cel mai înalt rang dintre toate ființele create de Dumnezeu. Lucifer a primit, în momentul sau în apropierea momentului creării sale, uleiul pentru ungere pe cap, așa cum au fost unși regii Vechiului Testament. Deci, Lucifer era „slujitorul-rege” din dreapta Domnului.
Conform Bibliei, Lucifer era „desăvârșit în frumusețe” (Iezechiel 28:12), ceea ce înseamnă că aspectul lui era uimitor din punct de vedere estetic; poate că a fost chiar cea mai frumoasă entitate creată vreodată de Dumnezeu. Această ființă a fost foarte aproape de Dumnezeu la început, era extrem de influent și tot ceea ce știm despre el îl poziționează ca o fiinţă mare în Ceruri… „până când nelegiuirea a fost găsită în el și-a fost aruncat la pământ” (Iezechiel 28:17).
Cu toate acestea, a fi aruncat la pământ nu înseamnă că Lucifer nu a locuit niciodată pe această planetă înainte, deoarece Iezechiel 28:13 afirmă că a fost în Grădina Edenului. Mai exact, a fost aruncat din Rai. În Iezechiel 28, citim că Lucifer a fost prezent în Eden chiar înainte de căderea sa, ceea ce se sugerează că el a fost deja pe Pământ la un moment dat și, așa cum cred nenumărați savanți, se presupune că Pământul ar fi fost locuința lui specială de la bun început. Prin urmare, nu putem presupune că căderea lui Lucifer din Cer a fost prima sa vizită pe planeta noastră.
Există, de asemenea, posibilitatea că au existat națiuni pe Pământ înainte de căderea lui Lucifer. A existat o rasă pre-adamică care locuia pe planeta noastră, înainte ca Adam să fie creat?
ATENTIE! Intrucat nu toate sursele sunt de incredere si, uneori, este foarte greu pentru a fi verificate, unele articole de pe site-ul lovendal.ro trebuie sa fie luate cu precautie. Site-ul acesta nu pretinde ca toate articolele sunt 100% reale, scopul fiind acela de a prezenta mai multe puncte de vedere si opinii asupra unui anumit subiect (chiar daca acestea par a fi contradictorii). Asadar, erorile si ambiguitatile nu pot fi excluse complet. Prin urmare, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratetea, caracterul complet sau calitatea informatiilor furnizate. Utilizatorii folosesc continutul acestui site pe propriul risc.

Author: admin
Administrator site omenirea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *